Surge'90
1990
Habitation Harazuru
Guest room.
W2200xH1600
Yoshii-machi, Ukiha-gun, Fukuoka-ken