Joy'97
1997
Kokura Courthouse
W1250xH2000
Kitakyusyu City